Tips voor kinderen en ouderen bij hitte

Blijf koel bij hoge temperaturen (Nationaal Hitteplan)

Vanaf maandag worden er temperaturen van 30°C of hoger voorspeld en wordt waarschijnlijk het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Voor een aantal kwetsbare doelgroepen, met name ouderen en mensen met een chronische aandoening, vormt aanhoudend warm weer een risico voor de gezondheid. Preventieve maatregelen bestaan uit voldoende water drinken, koelte opzoeken en beperking van lichamelijke inspanning.

Wie lopen er risico bij warm weer?

Warm weer vormt voor bepaalde mensen een groter risico dan voor anderen. Ouderen vormen de grootste risicogroep omdat de temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel verminderd is. Ook mensen met een chronische (lichamelijke of psychiatrische) aandoening, personen in een sociaal isolement, mensen met overgewicht en jonge kinderen (0-2 jaar) zijn extra kwetsbaar. Daarnaast kan het gebruik van specifieke geneesmiddelen leiden tot gezondheidsrisico’s bij aanhoudend warm weer. 

Effecten van aanhoudend warm weer

Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden, kan dit leiden tot een verminderd welzijn en gezondheidsproblemen. Klachten variëren van algemene hinder zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn, huidklachten zoals jeuk en uitslag met blaasjes en gevolgen van uitdroging zoals kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid. Uitdroging kan met name bij ouderen (slechtere temperatuurregulatie en verminderde dorstprikkel) en mensen met een cardiovasculaire aandoening leiden tot verstoring van de bloeddoorstroming van vitale organen (hart, longen, hersenen, nieren) met mogelijk levensbedreigende gevolgen.

Wanneer is het té warm?

Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als de kans op aanhoudend extreem warm weer zeer groot is, dit gebeurt meestal landelijk maar kan ook regionaal. Het gaat hierbij om minstens vier opeenvolgende dagen met een temperatuur van 27 °C of hoger. Echter, gezondheidseffecten zijn er ook bij lagere temperaturen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij ouderen de hitte gerelateerde sterfte toeneemt bij temperaturen boven de 17-23 °C. Warm weer kan dus tot gezondheidsproblemen leiden zonder dat er sprake is van extreme warmte of hitte, met name bij gevoelige groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening. 

Rol van de GGD

De GGD's communiceren actief over hitte gerelateerde onderwerpen, zoals verkoeling zoeken, zonnebrandpreventie, voldoende drinken gedurende de dag en zorgen voor elkaar.

In de signalering van perioden van uitzonderlijk hoge temperatuur volgen zij het Nationaal Hitteplan, dat door het RIVM en KNMI wordt geactiveerd. Bij een activatie van het Hitteplan, worden organisaties en burgers landelijk geïnformeerd over de risico’s van hitte en worden tips verspreid om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen.

Naast het Nationaal Hitteplan stimuleren zij gemeenten een lokaal hitteplan te ontwikkelen. In een lokaal hitteplan worden concrete afspraken vastgelegd met lokale partijen om risicogroepen te bereiken zodra het aanhoudend warm weer wordt. 

Niet alleen zijn zij betrokken bij activiteiten in het sociale domein, we denken ook graag mee over de inrichting van de fysieke leefomgeving op het gebied van hitte/klimaat.

 

Kijk voor meer informatie over hitte en gezondheid op https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/hitte/ of neem contact op met Kelly Coenen, Adviseur Medische Milieukunde, k.coenen@rotterdam.nl, 06-28747000. 

Meer informatie

Extra informatie op de site van het RIVM 
Aanmelden voor de nieuwsbrief rondom activering van het Nationaal Hitteplan kan via: cGM@rivm.nl.

Meer informatie over hitte en gezondheid kunt u nalezen via de onderstaande links:
Onderwerp hitte op RIVM site 
Nationaal Hitteplan 
GGD richtlijn zomerse omstandigheden

Handreiking lokaal hitteplan

Inrichting van de buitenruimte om hittestress te beperken
De hittebestendige stad - Hogeschool van Amsterdam
Toolkit voor ontwerpers van de buitenruimte