Missie en visie

Waar staan wij voor?
DIA werkt met bewoners en samenwerkende organisaties aan een trotse inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en voor anderen. Onze kernwaarden zijn: samenwerken, uitgaan van talenten, eigen kracht, verbinden, toegankelijk, betrokken, plezier, duurzaam en resultaatgericht.

Hoe werken wij?
DIA richt zich op wat mensen sterker en vitaler maakt. Wij werken vraaggericht vanuit een positieve houding waarbij wij voortbouwen op eigen kracht en initiatieven op een transparante en resultaatgerichte manier.

Medewerkers

Wendy de Rijk

Projectleider

Munevver Yalniz

Buurtcoach

Wies Vink

Buurtcoach

Sadik Kacir

Buurtcoach

Eva de Nie

Buurtcoach

Rafael Maria Theuvenet

Buurtcoach

Lindsey Driessen

Buurtcoach

Nadja van Rems

Buurtcoach

Annelies Dirks

Buurtcoach

Youssef el Bahri

Buurtcoach

Mounir el Boukhari

Buurtcoach

Melek Buyuksahin

Administratieve ondersteuning

Khadija Chatir

Administratieve ondersteuning

Garry Illina

Buurtcoach

Samenwerking wijknetwerk

Binnen het wijknetwerk van Rozenburg zijn uiteenlopende organisaties actief op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs, gezondheid/zorg, lichte dagbesteding, sport, cultuur,  en participatie. 

Wijknetwerken, bestaande uit formele en informele netwerken, dragen bij tot meer sociale interacties tussen buurtbewoners en onderlinge ondersteuning. Door beide netwerken aan elkaar te verbinden en door inzet van nabijheid (dicht bij de bewoner), verklein je de kans dat sociale problemen (zoals eenzaamheid, ongezonde leefstijl of onvoldoende weerbaarheid) uitgroeien tot zwaardere medische problemen en er meer zorg nodig is.

Samen met de netwerk partners, bewoners en vrijwilligers zorgen we ervoor dat de kennis over de verschillende voorziening en in Rozenbrug wordt vergroot en het organiserend vermogen de veerkracht bij bewoners wordt versterkt. De buurtcoaches van DIA doen dit o.a. door meer bewoners te betrekken bij informele netwerken, het delen van beschikbare kennis en vaardigheden, voorlichtingen te geven en tezorgen voor goede communicatiestructuren.  

Onze inzet om de samenwerking binnen het wijknetwerk te versterken:

  • Dialoogtafels voor bewoners
  • Thema gerichte dorpsoverleg, eens in de zes weken
  • Programma Toekomst makers ( zie trots op Rozenburg)
  • Integraal toegankelijke routes 
  • Coöperatief samenwerking verband
  • Opstarten ondernemers community Rozenburg
  • Delen best pratice