Missie en visie

Waar staan wij voor?
DIA werkt met bewoners en samenwerkende organisaties aan een trotse inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en voor anderen. Onze kernwaarden zijn: samenwerken, uitgaan van talenten, eigen kracht, verbinden, toegankelijk, betrokken, plezier, duurzaam en resultaatgericht.

Hoe werken wij?
DIA richt zich op wat mensen sterker en vitaler maakt. Wij werken vraaggericht vanuit een positieve houding waarbij wij voortbouwen op eigen kracht en initiatieven op een transparante en resultaatgerichte manier.

Medewerkers

Munevver Yalniz

Buurtcoach

Sadik Kacir

Buurtcoach

Lindsey Driessen

Buurtcoach

Geertje Timmer

Buurtcoach

Catherine McGivern

Buurtcoach

Leona Mes

Sociaal Beheer Huis van de Wijk

Mireille David

Buurtocach

Simone de Vette

Buurtcoach

Fatima El Sadik

Buurtcoach Jongeren

Yassin Kacir

Buurtcoach Jeugd

Kim Paulus

Buurtcoach Jeugd

Koen van Alebeek

Buurtcoach

Benyounes El Majdoub

Buurtcoach

Samenwerking wijknetwerk

Binnen het wijknetwerk van Rozenburg zijn uiteenlopende organisaties actief op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs, gezondheid/zorg, lichte dagbesteding, sport, cultuur,  en participatie. 

Wijknetwerken, bestaande uit formele en informele netwerken, dragen bij tot meer sociale interacties tussen buurtbewoners en onderlinge ondersteuning. Door beide netwerken aan elkaar te verbinden en door inzet van nabijheid (dicht bij de bewoner), verklein je de kans dat sociale problemen (zoals eenzaamheid, ongezonde leefstijl of onvoldoende weerbaarheid) uitgroeien tot zwaardere medische problemen en er meer zorg nodig is.

Samen met de netwerk partners, bewoners en vrijwilligers zorgen we ervoor dat de kennis over de verschillende voorziening en in Rozenbrug wordt vergroot en het organiserend vermogen de veerkracht bij bewoners wordt versterkt. De buurtcoaches van DIA doen dit o.a. door meer bewoners te betrekken bij informele netwerken, het delen van beschikbare kennis en vaardigheden, voorlichtingen te geven en tezorgen voor goede communicatiestructuren.  

Onze inzet om de samenwerking binnen het wijknetwerk te versterken:

  • Dialoogtafels voor bewoners
  • Thema gerichte dorpsoverleg, eens in de zes weken
  • Programma Toekomst makers ( zie trots op Rozenburg)
  • Integraal toegankelijke routes 
  • Coöperatief samenwerking verband
  • Opstarten ondernemers community Rozenburg
  • Delen best pratice 

 

Bekijk hier ook de Gebiedsgids van Rozenburg via: 210005_Gebiedsgids_Rozenburg_web.pdf

Huis van de Wijk

Rozenburg heeft twee Huizen van de Wijk:

  • Huis van de Wijk de Bieb (Molenweg 20)
  • Huis van de Wijk Rozenburg, voor elkaar (Lekstraat 2-4) 

Het Huis van de Wijk is een centrale ontmoetingsplek voor alle Rozenburgers van jong tot oud, met iedere culturele achtergrond: voor iedereen. Een plek waar talenten worden ontwikkeld, er aandacht is voor jouw verhaal, Rozenburgers elkaar inspireren en van elkaar leren. Activiteiten worden niet alleen vanuit DIA georganiseerd maar ook vanuit partnerorganisaties en Rozenburgers  zelf. Het Huis van de wijk heeft een infobalie waar je dagelijks terecht kunt voor informatie en advies. 

Vanaf november 2019 heeft DIA het beheer van het pand aan de Lekstraat 2-4 en wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van dit 2e Huis van de Wijk in Rozenburg. Helaas kon de feestelijke opening op 16 mei vanwege Corona geen doorgang vinden. Maar we hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Er is veel gedaan om het pand op te knappen en geschikt te maken voor een grote diversiteit aan activiteiten voor alle Rozenburgers. Het is goed schoongemaakt, opgefrist en geverfd. De algemene ontmoetingsruimte is huiselijk en zonnig ingericht en is voorzien van een prachtige nieuwe keuken, waarin gekookt kan worden. 

Alle lokalen zijn multifunctioneel ingericht en klaar voor activiteiten en workshops.

Wilt u actief meehelpen in één van onze Huizen van de Wijk, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. We zoeken o.a. nog versterking van ons team van Gastvrouwen/heren, maar ook zijn we op zoek naar vrijwilligers voor ‘Huis van de wijk Rozenburg Voor Elkaar’ die het leuk vinden om de groenvoorziening rondom het pand te onderhouden en/of te voorzien van een kleine moestuin. Dit kan nog volledig ingevuld worden. En voor het heuse ‘Kluslokaal’ zoeken wij nog handige vrijwilligers die ook hun kennis door willen geven aan de jeugd tijdens activiteiten. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email naar contact@diarozenburg.nl.

Kwaliteit

DIA Rozenburg (onderdeel van penvoerder Dona Daria) is met ingang van 22 januari 2023 voor de duur van 2 jaar gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Sterk Sociaal Werk.

Certificering en registratie hebben betrekking op de volgende organisatieonderdelen (scope):

  • Organiseren van dialoogtafels, workshops en trainingen op het vlak van weerbaarheid, veerkracht en versterken van de maatschappelijke positie van (buurt)bewoners. Het ontwikkelen van nieuwe interventies ter bevordering van de emancipatie vanuit Europese projecten.

Dit certificaat is geldig tot 21 januari 2025.