Uitnodiging: Conferentie Gezondheid, Welbevinden en Duurzaamheid

12 mei 2021

Graag nodigen wij jullie uit op donderdagmiddag 12 mei, voor de 3e Conferentie Gezondheid, Welbevinden en Duurzaamheid. Met netwerkpartners en actieve bewoners en ondernemers willen wij werken aan een gezamenlijk overstijgend doel: het bevorderen van gezondheid en welbevinden van de Rozenburger. De Conferentie organiseren we in samenwerking met de gemeente Rotterdam, vrijwilligers en partnerorganisaties. Een deel van het nieuwe jaarplan zal samen met netwerkpartners verder worden ingevuld. Dit stuk wordt opgehaald tijdens de Conferentie aan de hand van thematafels. 


Uitgangspunten Conferentie: 

  • Integraal / met het hele netwerk
  • Toekomstgericht
  • Starten vanuit wat er goed is en van daaruit verder bouwen 
  • Focus op levensloop (belangrijke overgangsfases)

Uitgangspunten: gedeelde waarden & doelen + commitment

  • Het hele systeem bijeen/gemixte groepen
  • Groot denken, klein handelen
  • Focus op de toekomst
  • Zelfsturing en verantwoordelijkheid

 

Resultaat: Meer focus en samenwerking binnen het netwerk. Dit draagt niet alleen bij aan een verbetering van gezondheid, welbevinden en veerkracht van de Rozenburgers, het zorgt ook nog eens voor meer werkgeluk bij de deelnemende partners. Dus, wees erbij!

Graag vragen we jullie deze middag vrij te houden, van 12.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Er zal een afsluitende borrel plaatsvinden. Het definitieve programma zal nog gedeeld worden met verdere informatie. Kun je aanwezig zijn? Stuur dan je naam, organisatie en contactgegevens naar contact@diarozenburg.nl