Right to challenge

Wij omarmen een bewonersgroep die een Huis van de Wijk wil challengen. Voor DIA betekent dit een krachtige uiting van het sociaal kapitaal en de samenredzaamheid. Bewoners nemen de lead en geven aan dat zij verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. Wij zien goede mogelijkheden binnen Rozenburg om te werken met een heldere richtlijn van 10% Right to Challenge. In Rozenburg zijn lokale ondernemers betrokken bij wat er speelt in het dorp. Daarom zien wij kans dat een aantal actieve bewoners een Challenge van de grond te krijgen. Er is voldoende kennis en ervaring aanwezig om dit te realiseren. Wij nemen hier een aanjagende, activerende en ondersteunende rol in met een projectmatige aanpak. Dit houdt in dat wij met de uitdagers eerst een verkenning doen waarbij wij de ambities bespreken maar ook de verwachtingen helder maken. Na de verkenning zullen wij definiëren wat wij binnen de Challenge willen neerzetten en hoe wij dit vervolgens gaan doen. Vervolgens ondersteunen wij bij de voorbereiding van de voorbereiding en daar waar nodig bij de uitvoering. Wij hebben er baat bij dat de Challenge slaagt. Daarom bespreken wij regelmatig met de uitdagers de voortgang en de mogelijkheden tot verbetering.