december 2019

Inleiding

Oud en Nieuw

We kijken terug op een mooi jaar waar we met onze dienstverlening en activiteiten vele Rozenburgers kunnen en mogen bereiken en daarbij vele Rozenburgers ondersteund en kunnen koppelen om meer voor elkaar te kunnen betekenen. De opening Huis van de Wijk 'de Bieb", een jongeren event, de Summer en Winterschool, de geluksroute en gezondheidsmarkt en vele cursussen en trainingen hebben we het afgelopen jaar georganiseerd. Met velen van jullie hebben we het afgelopen jaar samengewerkt aan het vergroten van gezondheid, welbevinden en veerkracht. Tevens de titel van de conferentie waar we samen het jaar 2019 mee zijn gestart. In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het laatste kwartaal en een vooruitblik voor 2020.

Veel leesplezier.

Team DIA

 

Winterschool

Zet je talent in voor een ander!

Na de succesvolle editie van de Summerschool nu de eerste editie van de Winterschool, gestart op maandag 23 december. 

Zet je talent in voor een ander! Onder dat motto organiseert DIA Rozenburg in de kerstvakantie de Winterschool. 

lees meer

Kerst Krans

Nu de donkere dagen zijn aangebroken kijken veel mensen uit naar de feestdagen en gezellig samenzijn. Soms zijn dit echter ook de dagen waar tegenop wordt gekeken, mensen zich eenzaam voelen en/of het verlies van dierbare extra wordt gevoeld. Reden voor DIA om mensen bijeen te brengen en een plek voor ontmoeting te creëren: de Kerst Krans.

In samenwerking met Rozenburgse winkeliers en Ressort Wonen op 17 december heeft DIA een kerst krans georganiseerd met als doel mensen met elkaar in contact te brengen, om misschien samen iets te kunnen ondernemen tijdens de feestdagen. Naast gezelligheid, met koffie, thee en lekkers, mochten de gasten een kerstkaart versturen en een kadootje onder de boom pakken. Ook was er een vraag- & aanbodbord, waarop mensen konden aangeven of ze de kerstdagen iemand zochten om bijv. een wandeling, een kopje koffie, een spelletje of misschien wel samen het kerstconcert van André Rieu bekijken. Samen het nieuwe jaar in!

Nieuwe locatie DIA en Doorontwikkeling Lekstraat

2e Huis van de Wijk in de Lekstraat

Na de opening van het Huis van de Wijk 'de Bieb'  zijn we al weer volop bezig met het opknappen van onze 2e locatie: de Lekstraat. 

lees meer

 

Menukaart voor de Jeugd

Tijdens de conferentie Gezondheid, Welbevinden en Veerkracht is voor de jongere jeugd gekozen voor de ambitie: een informatieplatform voor de jeugd. Met als doel een betere uitwisseling van informatie, zodat alle kinderen en hun ouders weten wat er te doen is in Rozenburg.

 

lees meer

 

Jongeren in Beeld

Op 19 oktober heeft het jongerenevent Design Your Future plaatsgevonden in de Ontmoeting.

Met dank aan Karim Amghar, Patrick Ribeiro, Melissa Lopes en Winne zijn we in staat geweest de jeugd te inspireren en uit te nodigen om zelf met ideeën te komen over hoe zij hun toekomst willen vorm geven. 

lees meer

Jongeren Advies Team in Rozenburg

Het doel: gevraagd en ongevraagd advies geven over voor jongeren belangrijke onderwerpen in Rozenburg. Met de kennis en ervaring van St Alexander en DIA is dit team in 2019 gestart. Dit wordt in 2020 voortgezet. Jongeren willen graag meepraten en mee doen. Wel is het soms even zoeken naar de juiste vorm hierbij. Vanuit DIA vinden we het erg belangrijk dat jongeren ervaren dat zij samen met anderen invloed op hun omgeving kunnen hebben en daar ook verantwoordelijkheid in nemen.

Veiligheid in Rozenburg

Een weerbaarheidstraining voor senioren

Na de aankondiging in een mailing en diverse media werden we overweldigd met het grote aantal belangstellenden en kregen over de 100 aanmeldingen. Dit betekent dat het thema veiligheid leeft onder de Rozenburgers en de senioren graag willen weten wat ze ook zelf kunnen doen om hun veiligheid te verbeteren. Gezien het grote aantal deelnemers zijn er 2 cursussen gepland. De eerste groep is gestart op 12 november jl. De tweede groep start 4 februari 2020. De training omvat 6 bijeenkomsten, met de volgende thema’s:

  • Mentale weerbaarheid en zelfvertrouwen
  • Veiligheid op straat en babbeltrucs, verzorgd door de wijkagent
  • Omgaan met een onprettige of onveilige situatie
  • Gemakken en risico’s van internet
  • Administratie en financiën

De weerbaarheidstraining is een initiatief van de Gemeente Rotterdam i.s.m. DIA Rozenburg

 

 

Conferentie Gezondheid, Welbevinden en Duurzaamheid in 2020

In het vervolg op de conferentie van 2019, zal op 13 februari 2020 de conferentie Gezondheid, Welbevinden en Duurzaamheid in het EIC in Rozenburg plaatsvinden. Dit jaar gaan we voor een nog grotere opkomst van het gehele netwerk!

Want we hebben wel ervaren: “Samen zijn we Slimmer”!

lees meer

 

Samen Slimmer Award

Er zijn zoveel mooie initiatieven in Rozenburg. En om te laten zien dat we echt Samen Slimmer zijn is deze award in het leven geroepen.  

Wie kan je nomineren? Tot uiterlijk12 februari kan je initiatieven/samenwerkingen nomineren die voldoen aan onderstaande criteria:

  • Initiatief of samenwerking van twee of meerdere partners
  • Het initiatief draagt bij aan het vergroten van Geluk, Gezondheid en duurzaamheid voor Rozenburgers.

Tijdens de conferentie brengt iedereen een stem uit op de genomineerde initiatieven en wordt aan het einde van de dag de award uitgereikt.

Tot Slot

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en inspirerend 2020

Heel veel geluk, liefde, gezondheid, energie, inspiratie en nieuwe ideeën!

Tot ziens in 2020

Team DIA

DIA Rozenburg